اطلاعات آماری نشریه

آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 0
تعداد شماره‌ها 0
تعداد مقالات 1
تعداد مشاهده مقاله 12
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 10 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 25 روز
متوسط زمان داوری 6 روز
متوسط زمان پذیرش 129 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز