اطلاعات آماری نشریه

آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 0
تعداد شماره‌ها 0
تعداد مقالات 4
تعداد مشاهده مقاله 328
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 8 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 34 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 138 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز