اطلاعات آماری نشریه

آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 0
تعداد شماره‌ها 0
تعداد مقالات 5
تعداد مشاهده مقاله 557
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 7 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 33 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 145 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 31 روز