راهنمای نویسندگان

شیوه نامه گردش کار، نگارش و ارسال مقاله

  •  کلیه مراحل ارسال، داوری و ویرایش مقاله، رایگان است. گردش کار مقاله پس از دریافت توسط سامانه، به‌شرح زیر است:

۱- مقاله برای صحت انطباق موضوعی با مجله و برخورداری از حداقل کیفی و همچنین رعایت ساختار نگارشی مورد نظر مجله، بررسی می‌شود. مقاله‌ای که از نظر موضوعی یا حداقل کیفیت، مورد پذیرش مجله نباشند در همین مرحله رد موضوعی یا کیفی می‌شود. پیروی از فرمت مجله برای مقاله در مرحله اول ارسال اختیاری است. پس از تایید در این مرحله، مقاله برای انتخاب داوران تخصصی برای سردبیر ارسال می‌شود.

 

 جهت دانلود فایل نمونه فرمت مقاله اینجا را کلیک کنید.


2- مقاله با اخذ حداقل ۲ جواب داوری، برای جمع‌بندی نظرات داوران به سردبیر ارسال می‌شود. اگر پاسخ مجله در مرحله داوری (از تاریخی که مقاله پس از اصلاح نهایی ساختاری به مجله ارسال می‌شود تا اعلام جمع‌بندی نظر داوران به نویسندگان) از 2 ماه تجاوز کند، نویسندگان می‌توانند مقاله خود را از مجله پس بگیرند. شایان ذکر است که سردبیر در هر مرحله از بررسی می‌تواند مقاله را پذیرفته یا رد نماید و تعداد دفعات داوری یا اصلاح، حقی برای نویسندگان مبنی بر اعتراض به تصمیم سردبیر ایجاد نمی‌کند.
3- در صورتی که پاسخ مجله پس از جمع‌بندی نظر داوران توسط سردبیر پذیرش یا رد قطعی مقاله نباشد، نویسندگان حداکثر ۳۰ روز فرصت دارند که مقاله را براساس نظر داوران اصلاح کرده و ارسال نمایند.
4- پس از دریافت اصلاحات نویسندگان، سردبیر وظیفه تشخیص کفایت اصلاحات را به عهده خواهد داشت.  سردبیر ممکن است پس از دریافت نتایج داوری، مقاله را برای داوری مجدد به داوران قبلی یا به داوران جدیدی ارجاع دهد.
5- پس از اعلام پذیرش توسط سردبیر، مقاله به بخش ویراستاری مجله منتقل شده و تمام ویرایش‌های لازم توسط ویراستاران مجله در مورد آن انجام می‌شود. مجله در مورد اعمال ویرایش اختیار تام دارد و طی انجام این مرحله، نویسندگان موظف به همکاری با ویراستاران برای رفع ایرادات احتمالی هستند. پس از تکمیل ویرایش و قبل از صفحه‌بندی، نسخه نهایی به تایید ارسال‌کننده مقاله می‌رسد. عدم پذیرش نسخه نهایی توسط نویسندگان به معنی انصراف از انتشار مقاله است و پرونده مقاله مختومه می‌شود. از نظر مجله، تایید ارسال‌کننده مقاله مبنای تایید نویسندگان است.

  •  شیوه‌نامه نگارش مقاله

شیوه‌نامه نگارش مقاله در چند بخش، به‌شرح زیر ارائه می‌شود:

1- ساختار و نوع مقاله

۱-۱- مجله مکانیک ساختارهای هوشمند دو زبانه بوده و مقالات به زبان فارسی و انگلیسی را مورد ارزیابی قرار می دهد.
2-۱- مقالات قابل چاپ در مجله مکانیک ساختارهای هوشمند در دو گروه دسته‌بندی می‌شوند:
الف ـ مقاله پژوهشی کامل: حداقل و حداکثر حجم این نوع مقاله بدون در نظر گرفتن شکل‌ها و جدول‌ها، ۴۰۰۰ تا ۶۰۰۰ واژه است.  
ب ـ مقاله مروری: ارائه مقاله مروری تنها بر اساس دعوت سردبیر میسر است. حداقل و حداکثر حجم این نوع مقاله بدون در نظر گرفتن شکل‌ها و جدول‌ها، ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ واژه است.
۳-۱- مقاله ارسالی باید دارای بخش‌های زیر باشند:
الف- عنوان کامل مقاله: حد‌اکثر ۲۰ واژه
ب- نام نویسنده یا نویسندگان به ترتیب درج در مقاله نگاشته شود.
پ- مشخصات نویسندگان در زیر نام هر فرد به شکل زیر درج شود:
آخرین مدرک اخذشده، وابستگی سازمانی (به این صورت نام گروه آموزشی، نام بخش/مرکز تحقیقاتی، نام دانشکده/پژوهشکده، نام دانشگاه/پژوهشگاه، شهر، کشور) و پست الکترونیک
ت- برای نویسنده مسئول باید آخرین مدرک اخذشده، وابستگی سازمانی (به این صورت نام گروه آموزشی، نام بخش/مرکز تحقیقاتی، نام دانشکده/پژوهشکده، نام دانشگاه/پژوهشگاه، شهر، کشور)، شماره همراه، شماره ثابت و آدرس پستی و پست الکترونیک مشخص شده باشد.
ث ـ چکیده: حداقل و حداکثر تعداد واژه‌های چکیده مقاله پژوهشی کامل، به‌ترتیب ۱5۰ و ۲۵۰ واژه است. 
ج - کلیدواژگان شامل حداقل ۳ و حداکثر ۶ واژه است.
چ - بخش انگلیسی مقاله، شامل ترجمه بخش‌های "الف" تا "ج" به همان ترتیب باشد.
ح ـ بدنه مقاله باید شامل مقدمه، شرح مسأله، روش حل، آزمایش‌های تجربی، راستی‌آزمایی نتایج، تفسیر و تحلیل نتایج، نتیجه‌گیری، سپاسگزاری، فهرست علایم و نشانه‌ها و فهرست مراجع باشد.
4-۱- اصطلاحات خارجی با معادل‌های دقیق و رسا در زبان فارسی در متن آورده شود و در مواردی که کلمه غیرفارسی معادل رایجی در زبان فارسی ندارد، همان کلمه با حروف فارسی آوانویسی شود. در هر جای متن که لازم به نظر می‌رسد، معادل غیرفارسی کلمه فارسی در همان محل و داخل پرانتز آورده شود (به هیچ وجه از پانویس برای این موضوع استفاده ننمایید). بدیهی است که معادل غیرفارسی یک کلمه مشخص، فقط یک‌بار و در اولین مورد استفاده کلمه فارسی آن نوشته می‌شود.
5-۱- کل فایل مقاله را به صورت تک‌ستونی، در کاغذ A4 و با فاصله خطوط ۱.۵ واحد تنظیم نمایید.
6-۱- همه اشکال و جداول در متن در جای خود قرار گیرند و حتماً شماره و توضیح داشته باشد. در متن برای شماره‌گذاری و ارجاع به شکل و جدول ۲ سری شماره‌گذاری مستقل انجام شود. توجه داشته باشید که توضیحات هر شکل و جدول باید به‌گونه‌ای باشد که بدون نیاز به متن مقاله بازگوکننده محتویات آن باشد.
8-۱- تمامی اعداد داخل جدول، روی شکل، شماره فرمول‌ها باید فارسی باشند.
۲- چارچوب کیفی مقاله‌های پژوهشی
همان‌گونه که گفته شد مقاله‌های پژوهشی کامل، در صورت برخورداری از اصالت برای چاپ در مجله بررسی می‌شود.  مقاله‌هایی که از این حیث، حداقل‌های لازم را نداشته باشد به مرحله داوری راه نمی‌یابد. معیارهای ارزیابی در این مرحله، برای آن‌که به‌روشنی مشخص باشد در بندهای زیر تشریح می‌شود.  
1-۲- در بخش نظری که شامل مدل‌سازی ریاضی است، انتظار می‌رود کار نویسندگان مقاله به‌روشنی و با بررسی اولیه، بدون نیاز به داوری تفصیلی، قابل تشخیص و تفکیک از کار سایرین باشد. 
2-۲- راستی‌آزمایی دستاوردهای نظری از قسمت‌های اصلی مقاله است. در اکثر موارد، انجام کار تجربی در آزمایشگاه یا کار عملی در صنعت، و همچنین شبیه سازی رایانه ای مؤثرترین روش راستی‌آزمایی است. 
۳-۲- روش‌های شبیه‌سازی، عموماً نقش کمکی را ایفا می‌کند و اصالتاً جایگزین قسمت‌های نظری و عملی نمی‌شود. استفاده از روش‌های شبیه‌سازی در صورتی‌ می‌تواند از قسمت‌های اصیل مقاله باشد که ابتدا خودِ این روش با استفاده از مثال‌های حل‌شده کالیبره شود و کاربرد آن مستلزم نوآوری باشد.
4-۲- ارزیابی اولیه مقاله و ارجاع آن به داوری، به‌معنی تضمین پذیرش مقاله توسط داوران نیست.
۳- مراجع
1-۳- برای ارجاع به مراجع، از روش شمارهگذاری (ونکوور) استفاده شود. مرجع در متن، با آوردن عدد ترتیبی مرجع در داخل قلاب مشخص می‌شود، مثلاً [۲] و [۷]. شماره مراجع به‌ترتیب از [۱] شروع می‌شود و به‌ترتیب صعودی ادامه می‌‌یابد. در صورتی که در یک قلاب به بیش از یک مرجع استناد شود شماره‌های مراجع به‌ترتیب صعودی از راست به چپ می‌آیند و با ویرگول از هم جدا می‌شوند (مثال: [۸، ۱۱، ۴۲]). اگر چند منبع مورد استناد، متوالی باشند با خط تیره از هم جدا می‌شوند (مثال: [۱۲، ۲۵، ۳۴-۳۲] و [۵1-۵3]).
2-3- همه مراجع استفاده‌شده در متن، در فهرستی در قسمت پایانی مقاله، براساس ترتیب استفاده در متن به ترتیب شماره‌گذاری می‌شوند. مراجع در فهرست باید به‌صورت کامل نوشته شوند و نویسندگان مقاله فقط برای نویسنده چهارم به بعد مجاز به استفاده از لفظ ".et al" هستند.
4-۳- هیچ مرجعی در فهرست مراجع نمی‌آید مگر آن‌که در متن از آن استفاده شده باشد. همچنین، هر مقاله‌ای که در متن استفاده شده باشد باید در فهرست مراجع بیاید.
۴- شکل‌ها، جدول‌ها و یکاها
1-۴- نویسندگان می‌توانند جدول‌ها را در هر چارچوبی و با هر رنگی ارائه دهند، کارشناسان سامانه آنها را در چارچوب ویژۀ مجله درمی‌آورند و در چاپ الکترونیک به همان صورت رنگی چاپ می‌شود. توصیه می شود که جداول فقط دارای خطوط افقی باشد. شکلها باید کیفیت لازم را برای چاپ در مجله داشته باشد.
2-۴- مقادیر با استفاده از دستگاه بین‌المللی یکاها (سیستم متریک- SI) بیان می‌شوند. استفاده از یکاهای سایر دستگاه‌ها مجاز نیست و در صورت ضرورت، معادل‌ها در داخل پرانتز ذکر شود.
۵- نگارش روابط و فرمو­ل­‌ها  
تایپ صحیح روابط و فرمول­‌های ریاضی در مقالات  به عنوان یک ضرورت اساسی تلقی می­‌گردد. با توجه به این ضرورت و تعداد بالای روابط موجود در اکثر مقالات این مجله، راهنمای حاضر موارد مهمی را که بایستی در تایپ روابط و فرمول‌ها رعایت شوند، یادآوری می‌­نماید.
1-۵- نرم‌افزار نگارش روابط
تایپ روابط و فرمول­‌ها در مجله مکانیک ساختارهای هوشمند با استفاده از ابزار معادله در نرم­‌افزار ورد و همچنین استفاده از نرم­‌افزارهای کمکی هم­چون مث­‌تایپ (MathType) قابل قبول است.
روابط و فرمول­‌های ریاضی با قلم کامبریا مث (قلم پیش­فرض ابزار معادله) و یا تایمز نیو رومن و با اندازه قلم ۹ و از سمت چپ تایپ می‌شوند. قلم استفاده شده در کل معادلات یک مقاله بایستی یکسان باشد.
2-۵- شماره‌­گذاری روابط و فرمول­‌ها
شماره فرمول­‌ها از یک شروع می­‌شود و به‌ترتیب صعودی ادامه می‌یابد. شماره هر فرمول در گوشه سمت راست آخرین سطر فرمول درج می‌شود. برای اشاره به فرمول­‌ها در متن، از شماره فرمول در داخل پرانتز استفاده می‌شود. در شماره­‌گذاری فرمول‌­های چند قسمتی، از شیوه یکسانی مثل (۱- الف) و (۱- ب) استفاده شود. در صورتی که در سطر آخر برای نوشتن شماره فرمول جا نباشد، در گوشه سمت راست سطر بعد نوشته می‏‌شود؛
4-5- ایتالیک یا غیرایتالیک
در فرمول­­‌نویسی، پارامترها و متغیرها به صورت ایتالیک می‏آیند، ولی اعداد، کلمات، توابع مشخص و واحدها به صورت غیرایتالیک می‌­آیند.
5-5- شکستن روابط طولانی
در صورتی که فرمول طولانی باشد و طول آن از یک سطر تجاوز کند، باید در جای مناسب شکسته شده و ادامه فرمول در سطر بعدی آورده شود و از فشرده کردن آن پرهیز شود. وقتی ادامه فرمول در سطرهای بعدی آورده می­‌شود، باید از سطر دوم به بعد، از سمت چپ فرورفتگی داشته باشد.
 

  •  شیوه‌نامه ارسال مقاله

در ارسال مقاله به نکات زیر توجه شود:
۱- ارسال‌کننده مقاله از نظر مجله مسئول کلیه مکاتبات (نویسنده رابط) تلقی می‌شود که باید از نویسندگان مقاله باشد.
۲- نویسندگان می‌توانند یک نفر از میان نویسندگان را به عنوان نویسنده مسئول انتخاب کنند که نامش در صورت پذیرش و انتشار مقاله به عنوان مسئول درج شود.
۳- تکمیل و امضای فرم تعهدنامه  توسط نویسنده مسئول الزامی است و مقالات فاقد این فرم، مورد بررسی و انتشار قرار نمی‌گیرند.
۴- ارسال مقاله تنها به‌صورت الکترونیک صورت می‌گیرد.