مدل سازی و بررسی تاثیر پارامتر های تورم بر میزان نرخ تورم در رهایش دارو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی قم

2 استاد - دپارتمان مهندسی پلیمر - دانشگاه صنعتی قم

چکیده

سیستم‌های نوین دارورسانی براساس رهاسازی کنترل شده دارو از فیلم‌های پلیمری خوراکی طراحی شده‌اند. در این سیستم‌ها دارو در یک محمل پلیمری قرار گرفته و پس از مصرف فیلم پلیمری متورم شده و حالت لاستیکی پیدا می‌نماید و دارو تحت تأثیر عوامل محرک در بدن آزاد می‌شود که مقدار آزادسازی را می‌توان بوسیله نحوه طراحی ساختار فیزیکی و یا اصلاحات در فرمولاسیون شیمیایی سیستم پلیمری تعیین کرد. یکی از عوامل بسیار حائز اهمیت در سامانه های رهایش دارو فیلم های پلیمری، بررسی و کنترل میزان تورم فیلم می‌باشد. در صورتی که تورم به اندازه کافی نباشد، دارو به خوبی رهایش پیدا نمی‌کند و نیز در صورتی که تورم بیش از حد باشد موجب جدا شدن زنجیر های پلیمری از هم شده و در نهایت ساختار فیلم شکسته شده و دارو در دهان بیمار خیلی سریع منتشر می‌گردد. بدین ترتیب بررسی و مهندسی سازی نرخ تورم در فرآیند رهایش دارو بسیار اهمیت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling and investigating the effect of swelling parameters on swelling rate in drug release

نویسندگان [English]

  • mohammad ehsan ozeyri 1
  • alireza azizi 2
1 Department of Polymer Engineering, Faculty of Engineering, Qom University of Technology, Qom, Iran
2 Department of Polymer Engineering, Faculty of Engineering, Qom University of Technology, Qom, Iran
چکیده [English]

Modern drug delivery systems are designed based on the controlled release of drugs from buccal films. In these systems, the drug is placed in a polymer container and after consuming the polymer film, it swells and becomes rubbery and the drug is released under the influence of stimuli in the body. The amount of release can be determined by designing the physical structure or modifying the chemical formulation. One of the most important factors in drug delivery systems of polymer films is the study and control of film swelling. If the swelling is not enough, the drug will not be released well, and if the swelling is too much, the polymer chains will separate and eventually the film structure will be broken and the drug will be released into the patient's mouth very quickly. Thus, the study and engineering of inflation rates is very important in the drug release process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drug delivery 1
  • drug release 2
  • polymer film 3
  • swelling 4