اطلاعات آماری نشریه

آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 0
تعداد شماره‌ها 0
تعداد مقالات 6
تعداد مشاهده مقاله 2944
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 11 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 41 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 135 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 22 روز