شماره‌های پیشین نشریه

 

مجله مکانیک ساختارهای هوشمند آمادگی انتشار مقالات تخصصی در کلیه زمینه های مهندسی مکانیک, عمران، پلیمر، مواد و مباحث میان رشته ای مرتبط با این شاخه علمی را به زبان فارسی و یا انگلیسی دارا است. لذا از کلیه اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و فعالین صنعت دعوت می شود که حاصل تحقیقات جدید، پژوهش های بنیادین و ایده های نو خود را جهت انتشار به این نشریه ارسال نمایند. شایان ذکر است که این مجله دارای رویکرد یکسان در دعوت از تحقیقات دارای جنبه عددی، تحلیلی و آزمایشگاهی است. در پایان خاطر نشان می شود که سیاست اصلی این مجله بر تسریع فرآیند داوری و تعیین تکلیف مقالات در حداقل زمان ممکن استوار شده است.

ابر واژگان