اهداف و چشم انداز

مجله مکانیک ساختارهای هوشمند، از انتشارات دانشگاه صنعتی قم است که هدف آن فراهم آوردن بستری مناسب برای تبادل اطلاعات در زمینه ی پژوهش های علمی، فنی و تخصصی در میان استادان و دانشمندان داخلی و بین المللی و اعتلای سطح دانش نظری و علمی آنان و نیز تهیه ی مجموعه یی مفید است. به صورت خلاصه اهداف زیر برای این مجله متصور است:

  • ارتقای سطح علمی و فنی متخصصان جامعه
  • گسترش مرزهای دانش بشری
  • به وجود آوردن ارتباط بین مراکز علمی و پژوهشی و مراکز صنعتی و تحقیقاتی
  • انتشار یافته ­های علمی و فنی اساتید، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و متخصصان صنایع
  • کمک مؤثر در حل مسایل فنی و علمی صنایع و مراکز پژوهشی

 

مجله مکانیک ساختارهای هوشمند متعهد به درک، گسترش و انتشار دانش در این موضوع است. برای این منظور، مجله مقالات در زمینه­ های زیر را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد:

 

رفتار مکانیکی مواد و ساختارهای هوشمند شامل، آلیاژها و پلیمرهای حافظه دار، مواد الکترورئولوژیکال و مگنتورئولوژیکال، پیزوالکتریک ­ها، فروالکتریک ­ها، چندرسانه ­ها، پیزومگنتیک ­ها، مواد و ساختارهای الکترواستریکتیو و مگنتواستریکتیو، مواد ترموالکتریک ، فتوولتائیک، مواد و ساختارهای ذخیره انرژی، مواد خود ترمیم (Self-Healing) و مواد چند منظوره و ... .

 

مواد و ساختار هوشمند که به عنوان حسگر و عملگر با برنامه­ های کاربردی در هر مقیاس مورد استفاده قرار گرفتند.

 

ساختارهای تطابقی و سازه هایی که به طور فعال با مواد هوشمند و سایر محرک­های غیر سنتی کنترل می شوند.

 

سیستم های هوشمند یکپارچه با حسگرها، عملگرها و کنترل کننده ها که برای طراحی سیستم های اتوماسیون و روباتیک استفاده می شوند.

 

رفتار مکانیکی سیستم های برداشت انرژی (Energy Harvesting) در قالب مدل سازی، کاربردها و مسائل مربوط به اجرای آن.

مکانیک مواد و ساختارهای کامپوزیتی هوشمند و استفاده از ساختارهای هوشمند در بیومکانیک.